Przejdź do treści strony
Godło

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Język polski jako obcy

CENTRUM EGZAMINACYJNE PRZY STUDIUM PNJO Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego

KOORDYNATOR CENTRUM EGZAMINACYJNEGO ​do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
MGR ANNA LEWNA
e-mail: anna.lewna@apsl.edu.pl

sekretariat: tel. 59 840 53 25, e-mail: jezykiobce@apsl.edu.pl

TERMINY SESJI EGZAMINACYJNYCH W 2022 ROKU
Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2022 roku.
Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w podanych poniżej terminach:
- 6-7 luty 2022 r.
- 26-27 marzec 2022 r.
- 25-26 czerwiec 2022 r.
- 5-6 listopad 2022 r. 

Osoby, które wypełnią FORMULARZ REJESTRACYJNY i otrzymają potwierdzenie, zobowiązane są dokonać opłaty za egzamin.

 

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport

*Rejestrację na egzamin potwierdzamy dopiero po otrzymaniu dokonanej opłaty na konto.*

 

UWAGA!
Kandydaci, wymagający dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do swoich specjalnych potrzeb zdrowotnych, mają obowiązek podania ich przy rejestracji. Zgłaszane wymagania muszą być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lekarskimi. Skan zaświadczenia lekarskiego należy przesłać podczas rejestracji zgodnie z informacjami na stronie:

http://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Procedury-dla-osob-o-specjalnych-potrzebach.pdf

Opłata wynosi 150 euro. Wpłaty należy dokonać w PLN (kurs euro zostanie podany w osobnym mailu), a następnie niezwłocznie przesłać potwierdzenie wpłaty na adres e-mail jezykiobce@apsl.edu.pl

W przypadku niedotrzymania powyższych terminów kandydat nie zostanie zakwalifikowany do egzaminu. W tytule wpłaty należy wpisać:  subkonto 249-601 egzamin-certyfikacja, nazwisko, poziom oraz datę egzaminu.
UWAGA! Koszty operacji bankowych pokrywa wpłacający. Na konto bankowe powinna wpłynąć podana kwota w PLN.
W przypadku potrąceń związanych z kosztami bankowymi zdający zobowiązany jest do dopłacenia brakującej różnicy.
Opłata za wydanie certyfikatu to równowartość kwoty 20 euro w polskich złotych (po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu).
Numer konta, na które należy przelać opłaty:
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
02 1240 3770 1111 0000 4068 0617

Kontakt mailowy i telefoniczny:

e-mail: jezykiobce@apsl.edu.pl

tel.: (+48) 59 84 05 325
Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu zostaną wysłane drogą elektroniczną do kandydatów w późniejszym terminie.
Przed wejściem na egzamin kandydat musi się wylegitymować ważnym paszportem.
Egzamin z języka polskiego jako obcego jest oficjalnym potwierdzeniem znajomości języka polskiego.

Wszelkie informacje dotyczące opłat i formalności udzielane są przez:

koordynatora Centrum:  e-mail: anna.lewna@apsl.edu.pl

sekretariat: tel. 59 840 53 25, e-mail: jezykiobce@apsl.edu.pl

lub bezpośrednio pod adresem:
Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych, Akademia Pomorska w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a /pok.60/

 

Regulamin egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych AP w Słupsku

Znajdziesz nas tutaj