Przejdź do treści strony
Godło

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Lektorat języka obcego

Egzamin SPS

Ujednolicony format egzaminu pisemnego z języka obcego na studiach pierwszego stopnia

 

Egzamin sprawdza efekty kształcenia: W_01, U_01 na poziomie językowym B2

W_01 - student zna podstawową terminologię w języku obcym umożliwiającą komunikację w środowisku zawodowym.

U_01 - student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu średnio zaawansowanego wyższego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Struktura egzaminu

 I część – Tłumaczenie: słownictwo specjalistyczne (20 pkt)  

Obowiązujący zakres materiału: minimum 150 słówek + 150 zwrotów/zdań z zakresu języka specjalistycznego (tłumaczenie z języka obcego lub/i języka polskiego), na egzaminie: 20 słówek i zwrotów

 

II część – Teksty specjalistyczne (10 pkt) 

Obowiązujący materiał: minimum 5 pełnych stron A4 (czcionka:12, odstępy między wierszami:1,5) tekstów specjalistycznych. Na egzaminie: tekst specjalistyczny z zadaniem do wykonania na zrozumienie treści specjalistycznych, np. pytania do tekstu lub zadanie typu prawda/fałsz

 

III część – Wypowiedź pisemna (20 pkt)

Na egzaminie: 15 informacji lub 200-250 słów

Tematy do wyboru:

a) Autoprezentacja zawodowa

b) Prezentacja problemu / zagadnienia naukowego związanego z danym kierunkiem studiów/streszczenie artykułu specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów studenta.

 

Punktacja razem: 50 pkt = 100%

 

Skala:51 – 60% dst, 61 – 70% dst+, 71 – 80% db, 81 – 90% db+, 91 – 100% bdb

Czas trwania egzaminu: 45 min

 

 

Ujednolicony format egzaminu pisemnego z języka obcego na studiach jednolitych magisterskich.

 

Egzamin sprawdza efekty kształcenia: W_01, U_01 na poziomie językowym B2+

W_01 - student zna podstawową terminologię w języku obcym umożliwiającą komunikację w środowisku zawodowym.

U_01 - student ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu średnio zaawansowanego wyższego Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

U_02 – student rozumie główne i podoczne wątki artykułów naukowo-popularnych w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów. Potrafi samodzielnie podsumować główne tezy oraz przedstawić własny punkt widzenia.

Struktura egzaminu

 I część – Tłumaczenie: słownictwo specjalistyczne (20 pkt)  

Obowiązujący zakres materiału: minimum 150 słówek + 150 zwrotów/zdań z zakresu języka specjalistycznego (tłumaczenie z języka obcego lub/i języka polskiego), na egzaminie: 20 słówek i zwrotów

 

II część – Teksty specjalistyczne (10 pkt) 

Obowiązujący materiał: minimum 5 pełnych stron A4 (czcionka:12, odstępy między wierszami:1,5) tekstów specjalistycznych. Na egzaminie: tekst specjalistyczny z zadaniem do wykonania na zrozumienie treści specjalistycznych, np. pytania do tekstu lub zadanie typu prawda/fałsz

 

III część – Wypowiedź pisemna (20 pkt)

Na egzaminie: 15 informacji lub 200-250 słów

Tematy do wyboru:

a) Autoprezentacja zawodowa

b) Prezentacja problemu / zagadnienia naukowego związanego z danym kierunkiem studiów/streszczenie artykułu specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów studenta.

 

Punktacja razem: 50 pkt = 100%

 

Skala:51 – 60% dst, 61 – 70% dst+, 71 – 80% db, 81 – 90% db+, 91 – 100% bdb

Czas trwania egzaminu: 45 min

Znajdziesz nas tutaj