Przejdź do treści strony
Godło

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

INFORMACJE dla kandydatów

Kto może zdawać egzamin? Cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkali za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Dokument uprawniający do udziału w egzaminie: Paszport

*Rejestrację na egzamin potwierdzamy dopiero po otrzymaniu dokonanej opłaty na konto.*

 

UWAGA!
Kandydaci, wymagający dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do swoich specjalnych potrzeb zdrowotnych, mają obowiązek podania ich przy rejestracji. Zgłaszane wymagania muszą być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami lekarskimi. Skan zaświadczenia lekarskiego należy przesłać podczas rejestracji zgodnie z informacjami na stronie:

http://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Procedury-dla-osob-o-specjalnych-potrzebach.pdf

 

Opłata wynosi 150 euro. Wpłaty należy dokonać w PLN (kurs euro zostanie podany w osobnym mailu), a następnie niezwłocznie przesłać potwierdzenie wpłaty na adres e-mail jezykiobce@apsl.edu.pl 

W przypadku niedotrzymania powyższych terminów kandydat nie zostanie zakwalifikowany do egzaminu. W tytule wpłaty należy wpisać:  249-601, imię i nazwisko, SPNJO – egzamin, poziom egzaminu, data egzaminu.

UWAGA! Koszty operacji bankowych pokrywa wpłacający. Na konto bankowe powinna wpłynąć podana kwota w PLN.
W przypadku potrąceń związanych z kosztami bankowymi zdający zobowiązany jest do dopłacenia brakującej różnicy.
Dodatkowo, po pozytywnie zdanym egzaminie należy wnieść opłatę za wydanie certyfikatu - jest to równowartość kwoty 20 euro w polskich złotych (po otrzymaniu informacji o zdaniu egzaminu).


Numer konta, na które należy przelać opłaty:
Akademia Pomorska w Słupsku, ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
02 1240 3770 1111 0000 4068 0617

 

Szczegółowe informacje na temat miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu zostaną wysłane drogą elektroniczną do kandydatów w późniejszym terminie.Przed wejściem na egzamin kandydat musi się wylegitymować ważnym paszportem.

 

Egzamin z języka polskiego jako obcego jest oficjalnym potwierdzeniem znajomości języka polskiego.

Znajdziesz nas tutaj